Güç ve Yer Tespiti

Jeneratör kiralama ve satın almada, jeneratörün çalışacağı uygun yerin belirlenmesi, Jeneratör satın alırken ilk önce jeneratörün ihtiyaç duyulan gücün tespitinin doğru olarak yapılması çok önemlidir. Bu aşamada, güç ve yer tespiti hizmeti ücretsiz olarak, uzmanlarımız tarafından yerinde keşif yapılarak gerçekleşmekte, ihtiyaca yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Oyal Enerji olarak yapılan güç ve yer tespiti sonrası, müşterilerimize en uygun jeneratörler önerilmektedir

Oyal Enerji Şirketimizin uzman personeli tarafından sahada yapılmış olan incelemeye ve yapılan güç ölçümüne göre Güç-Yer-Araç ve Gereçler-İhtiyaca göre Malzeme Listesi oluşturulur. 

Güç tespiti yapan personel , aktif ve reaktif yükler, motor yükleri, kompanzasyon ve UPS yükleri dikkate alınarak, gerekli olan jeneratörün güç tespiti doğru bir şekilde yapılmalıdır.
Jeneratörün koyulacağı zemin uygunluğu kontrol edilmeli, jeneratörün konulacağı yer düz zemin olmasına özen gösterilmelidir.

Egzoz sistemi doğaya ve insanlara zarar vermeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Jeneratör hava ve çıkış yerleri belirlenmelidir.